Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je Generalštab Vojske Srbije raspisao javne konkurse za prijem lica iz građanstva na pozicije civilnih lica u Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) i Centralnoj logističkoj bazi.