Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je danas četiri javna poziva za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava koja su namenjena poboljšanju uslova života za interno raseljena lica (IRL) dok su u raseljeništvu i izbeglištvu, a koje žive na njihovoj teritoriji.