Na štetu budžeta!
Broj pregleda

Novi udar na opštinski budžet: Krenule ponovo masovne tužbe za faktičko zauzeće!

Podeli sa prijateljima:

U poslednje vreme, veliki broj sugrađana pod uticajem advokata podnosi tužbe protiv opštine Svrljig za faktičko zauzeće zemljišta. Ovaj problem postaje sve ozbiljniji kako advokati podstiču građane da pokreću sudske postupke, obećavajući im visoke isplate u slučaju uspeha. Nažalost, stvarnost je često daleko od ovih obećanja.

Svrljig, mapa, Google
Svrljig, mapa, Google

Atarski putevi i asfaltirane površine na teritoriji opštine Svrljig često se prostiru ili ulaze u privatno vlasništvo u površini od 1 do 5 kvadrata. Advokati iskorišćavaju ovu situaciju da nateraju građane da tuže Opštinu Svrljig za nadoknadu zauzeća, s obećanjem visokih isplata koje se kreću i do 100.000 dinara. Međutim, u praksi, advokati uzimaju veći deo tog novca, dok pojedinci koji su ih angažovali dobijaju znatno manje, obično između 500 i 1.500 dinara, ističe predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković za portal ,,Svrljiške novine”.

Predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković, foto: M.M.
Predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković, foto: M.M.

Predsednik opštine Svrljig, Miroslav Marković, ističe ozbiljne posledice ovakvih tužbi na budžet opštine. Finansijski opterećen budžet primorava opštinu da usmerava sredstva na isplatu advokatskih kancelarija, umesto na direktna ulaganja u putnu i drugu infrastrukturu.

Opštine u okruženju suočavaju se sličnim problemom i često rešavaju situaciju podnošenjem kontra tužbi protiv svojih građana zbog zauzeća opštinskog zemljišta na, vrlo često, istoj parceli za koju oni tuže opštinu, a pojedine opštine zbog utuženja ruše putnu infrastrukturu i vraćaju je u prvobitno stanje.

Predsednik opštine Svrljig, Miroslav Marković, izražava nadu da neće biti neophodno primeniti takve radikalne mere kako bi se rešio ovaj problem.

ŠTA RADITI PRE TUŽBE: 

  1. Razgovarajte sa Opštinom: Ako postoje sporovi oko korišćenja zemljišta, razmotrite mogućnost rešenja problema putem razgovora s opštinom. Otvoren dijalog može pomoći u iznalaženju rešenja koje je korisno i za građane i za zajednicu.
  2. Budžet i investicije: Shvatite da zloupotrebe tužbi finansijski opterećuju budžet opštine i mogu uskratiti sredstva za važne investicije i infrastrukturne projekte. Imajte na umu šire posledice svojih postupaka na zajednicu.
  3. Saradnja je ključ: Radi zajedničkog prosperiteta, građani i opština treba da sarađuju. Konstruktivan dijalog i pronalaženje održivih rešenja često su najbolji način da se prevaziđu sporovi.
Sastanak opština, foto: M.M.
Sastanak opština, foto: M.M.

ZANIMLJIV PODATAK: Tužbe zbog Zauzeća Imovine – Šta građani nisu znali

Uzbudljiv obrt u priči!

Da li ste znali da nijedan od građana koji su pokrenuli postupak za zauzeće imovine nisu bili svesni tog zauzeća dok advokati nisu intervenisali?

Ovo je izazov sa kojim se suočavaju i druge opštine. Na primer, opština Gadžin Han isplatila je 2 miliona dinara u 2021. godini, a u 2022. godini suočavala se sa 70 novih tužbi. Slična situacija je i u opštini Blace gde su tokom protekle dve godine primili 75 tužbenih zahteva i suočavaju se sa troškovima od oko 11.000.000,00 dinara na teret budžeta.

Ali, postoji i inspirativan primer!

Opština Dimitrovgrad nije morala da se suoči sa tužbama jer su uspeli da pronađu dokumentaciju o eksproprijaciji i uspešno su komunicirali sa građanima. Sadašnje stanje ukazuje na rešenje problema uz dodatnu prijavu protiv advokata i posrednika, i trenutno je situacija pod kontrolom.

Ovo nam jasno pokazuje da saradnja i transparentnost igraju ključnu ulogu u rešavanju problema.