Search
Close this search box.
2015/2016
Broj pregleda

Raspisan konkurs za upis dece u PU ”Poletarac”

Podeli sa prijateljima:

Obaveštenje o raspisanom konkursu za upis dece u Predškolsku ustanovu ”Poletarac” za radnu 2015/2016.god.

PU-POLETARAC

Obaveštavaju se roditelji da će Predškolska ustanova ”Poletarac” u periodu od 16.aprila do 22.maja 2015.god vršiti prijem zahteva za upis dece za pohađanje pripremnog predškolskog programa za radnu 2015/2016.god.

Upis će se vršiti svakog radnog dana od 7 do 14 časova u prostorijama Ustanove.

Radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, roditelji su u obavezi da upišu u Predškolsku ustanovu decu koja su rođena u periodu od 1.03.2009.god. do 28.02.2010.god.

Zahtevi za prijem dece se mogu preuzeti u Predškolskoj ustanovi i na sajtu Ustanove (www.poletarac.edu.rs). Pored zahteva za prijem, roditelji su u obavezi da dostave i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih deteta koje se upisuje za pohađanje pripremnog programa kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti deteta izdatu od strane Doma zdravlja.

Takođe, u periodu od 16.aprila do 22.maja 2015.god Ustanova će vršiti i prijem zahteva za upis dece uzrasta od 18 meseci do 5,5 godina u grupe celodnevnog boravka.

Ukoliko broj prijavljene dece bude veći od broja dece koji je propisan Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prednost prilikom upisa imaće deca sa najvećim brojem bodova na osnovu Pravilnika o kriterijumima za upis dece.

Pored zahteva za prijem dece u grupe celodnevnog boravka roditelji su u obavezi da dostave i sledeću dokumentaciju:

* za zaposlene roditelje potvrdu da su u radnom odnosu;

* za samohrane roditelje dokaz da je roditelj samohran;

* za ratne vojne invalide dokaz nadležnog organa o invaliditetu;

* za roditelje dece ometene u razvoju odgovarajući dokument iz nadležne zdravstvene ustanove;

* za staratelje i hranitelje rešenje Centra za socijalni rad o starateljstvu ili hraniteljstvu;

* za roditelje dece iz porodica sa troje, četvoro i više dece fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svako dete;

* za nezaposlene roditelje potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje da roditelji imaju status nezaposlenih lica,

* za roditelje korisnike materijalnog obezbeđenja Centra za socijalni rad – odgovarajuće rešenje Centra.

Spisak primljene dece, biće objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu Ustanove nakon završetka konkursa, najkasnije do 5.06.2015.god.

NAJNOVIJE NA PORTALU

Ul. Ljubovačka

Prekid vodosnabdevanja

Neverovatno

Najveći broj požara u Srbiji ovog proleća evidentiran u Svrljigu

Nedelja

Zajednički koncert KUD ,,Svrljig” i KUD ,,Prekonoga”

Odlično!!!

Srednja škola u Svrljigu dobija novi smer, ovo je ODLIČNA VEST!

Odlično!

POTPISANO: 10 MILIONA STIŽU U SVRLJIG ZA IZGRADNJU NOVE ZGRADE

Pripremni radovi

Kreće izgradnja parking prostora pored pružnog prelaza

PU ,,Poletarac'' Svrljig

Povezano