Search
Close this search box.
ČEKAMO REZULTATE
Broj pregleda

Završen konkurs za direktora SŠ ”Dušan Trivunac Dragoš”

Podeli sa prijateljima:

ssPodsećamo da je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku publikacije “poslovi“ bio objavljen oglas za prijavu kandidata za mesto direktora Srednje škole “Dušan Trivunac Dragoš“ u Svrljigu.

Konkurs je trajao od 8. do 23. oktobra, odnosno 15 dana.

Inače, nezvanično smo saznali da je na adresu konkursa stiglo četiri prijave kandidata.

Direktor ove ustanove biraće se na period od četiri godine i to ukoliko ispunjava sledeće uslove:

– odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 8 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje i 97/08), počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika stručne škole u području rada mašinstvo i obrada metala, ekonomija, pravo i administracija, za pedagoga i psihologa;
– dozvola za rad (položen stručni ispit – ispit za licencu);
– psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima;
– državljanstvo Republike Srbije;
– da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dokaz pribavlja škola);
– najmanje 5 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja;
– uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove (prijava koja ne bude sadržala navedeni dokument neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat biće u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora).

Uz prijavu dostaviti:
– overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju,
– overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu,
– potvrdu o radnom iskustvu,
– dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima,
– uverenje o državljanstvu RS,
– biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole.

Rok za prijavljivanje je 15 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAJNOVIJE NA PORTALU

Svečano otvaranje večeras

I Likovna kolonija ,,Vinski put”

Obaveštenje

U nedelju preventivni pregledi štitaste žlezde u svrljiškom Domu zdravlja

Poljoprivreda

Rok za zahteve za subvencije od 18.000 dinara produžen do 1. aprila

Signal

OBAVEŠTENJE: 6. marta redovna provera sistema za javno uzbunjivanje

Kanal džet

Vlada Japana donirala vrednu mašinu svrljiškom komunalcu

Sportski dani

ZONA CENTAR: Prvenstvo se nastavlja u subotu!

PU ,,Poletarac'' Svrljig

Povezano