Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za ravnomerni regionalni razvoj raspisao je  javni poziv za prijavu projekata za Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023. godini, na koji se, za jedan ili više projekata, mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave samostalno ili u saradnji sa akreditovanim razvojnim agencijama.