Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2022/2023. godini.