OPŠTINA SVRLJIG
Broj pregleda

Pravo na odlaganje plaćanja dugovnog poreza

Podeli sa prijateljima:

Obaveštavaju se poreski obveznici koji imaju dugovanja po bilo kom osnovu da imaju pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza uključujući i sporedna poreska davanja: kamate po osnovu dospelog a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza.

opstina svrljig

Poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza a koji bude redovno izmirivao dospele rate obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze, otpisaće se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza imaju svi poreski obveznici-prava lica, preduzetnici i fizička lica.

Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza pokreće se samo i isključivo na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva poreskog obveznika-dužnika, koji se podnosi lokalnoj poreskoj administraciji.

Poreski dužnik ima obavezu da pre podnošenja zahteva, usaglasi stanje dugovanog poreza.

Zahtevi se mogu podnositi u periodu od 01.04.2016.g. do 02.07.2016.godine.

Za dodatna objašnjenja poreski obveznici se mogu obratiti službi Lokalne poreske administracije, zgrada poreske uprave, kancelarija broj 4.