SKGO

Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave

Broj pregleda

Obaveštavamo Vas da je u četvrtak 3.12.2015. godine Ministarstvo finansija otpočelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Sve informacije o javnoj raspravi koja će trajati do 22. decembra 2015. godine i načinu dostavljanja komentara i predloga, kao i sam Nacrt zakona, možete pronaći na internet stranici http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11757.

javna rasprava

Takođe, želimo da Vas obavestimo da ni SKGO, niti njeni predstavnici u Radnoj grupi Ministarstva finansija koja je bila formirana za izradu ovog Nacrta zakona, nisu imali ranije uvid u tekst Nacrta zakona niti u finansijske simulacije njegovih efekata, niti su dali saglasnost na Nacrt zakona koji je predmet javne rasprave. Nasuprot tome, Predsedništvo SKGO, koje čine 23 gradonačelnika i predsednika opština, na svojoj sednici održanoj 18.11.2015. godine, odbacilo je ideje i predloge za izmenu koji su izneseni na Radnoj grupi a čiji je ključni deo sadržan i u Nacrtu zakona koji je predmet javne rasprave. Predsedništvo SKGO pismeno je obavestilo Ministarstvo finansija da su za SKGO neprihvatljivi predlozi koji vode smanjivanju prihoda lokalnih vlasti i da će eventualno usvajanje predloga koji su izneti na sastancima Radne grupe, dovesti do izuzetno negativnih posledica po njihove budžete, ozbiljno ugroziti funkcionisanje lokalnih vlasti i obesmisliti i obustaviti izuzetno važne započete i buduće aktivnosti i poslove gradova i opština.

Na žalost, moramo konstatovati da, osim predloga da deo ustupljenih prihoda lokalne samouprave pređe u njene izvorne prihode (porez na apsolutna prava i porez na nasleđe i poklon), do sada nije prihvaćen nijedan drugi predlog SKGO. Posebno žalimo što nisu usvojeni predlozi u vezi sa odustajanjem od smanjivanja pojedinih prihoda lokalnih vlasti, odnosno njihovog ukidanja ili integrisanja u druge lokalne prihode sa neizvesnim ili negativnim konačnim rezultatom takvih promena po budžete lokalnih vlasti ali sa ishodom koji vodi ka prelivanju poreskog tereta na građane lokalne zajednice. Imajući to u vidu, predloženi Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave u suprotnosti je sa potrebama dalje decentralizacije i jačanja lokalne samouprave i primene principa supsidijariteta koji je osnovni princip Evropske unije i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takođe, usled toga što predviđa smanjenje prihoda lokalnih vlasti i prelivanje postojećeg poreskog tereta na građane, ovaj Nacrt zakona nije ni u interesu razvoja gradova i opština niti unapređenja života građana u lokalnim zajednicama.

SKGO poziva svoje članice da analiziraju Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave i da svoje predloge i komentare, dostave u traženoj formi na za to predviđenu adresu Ministarstva finansija ([email protected]) kao i SKGO na elektronsku adresu [email protected] .

Imajući u vidu da će SKGO kao Savez gradova i opština Srbije, svakako nastaviti da dalje zastupa i iznosi stavove lokalne samouprave i da će u tom cilju pripremiti i predloge i komentare koje će uputiti u sklopu ove javne rasprave, molimo Vas da Vaše predloge i komentare koje želite da dostavite SKGO, uputite u što kraćem roku, a najkasnije do 15. decembra 2015. godine, kako bi oni bili uzeti u obzir prilikom formulisanja predloga naše organizacije. Konačno, i predstojeća skupština SKGO koja je zakazana za 9. decembar 2015. godine, biće prilika za raspravu u vezi sa predloženim Nacrtom zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Pročitajte i

Od 9 do 14h pojedina sela bez struje

Kako namje saopšteno iz Elektrodistribucije Svrljig, zbog radova na seči rastinja u zoni dalekovoda bez struje će ostati pojedina sela.  Naime, radovi se izvode u

Ilustracija, dalekovodi, foto: Manseok Kim, pixabay.com

Selo Okolište bez struje do 14h

Selo Okolište biće bez struje sve do 14h zbog radova na niskonaponskoj mreži, saopšteno je iz Elektrodistribucije Svrljig.  Drugih isključenja za danas nema u planu.

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *