SKGO
Broj pregleda
[post-views]

Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave

Obaveštavamo Vas da je u četvrtak 3.12.2015. godine Ministarstvo finansija otpočelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Sve informacije o javnoj raspravi koja će trajati do 22. decembra 2015. godine i načinu dostavljanja komentara i predloga, kao i sam Nacrt zakona, možete pronaći na internet stranici http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11757.

javna rasprava

Takođe, želimo da Vas obavestimo da ni SKGO, niti njeni predstavnici u Radnoj grupi Ministarstva finansija koja je bila formirana za izradu ovog Nacrta zakona, nisu imali ranije uvid u tekst Nacrta zakona niti u finansijske simulacije njegovih efekata, niti su dali saglasnost na Nacrt zakona koji je predmet javne rasprave. Nasuprot tome, Predsedništvo SKGO, koje čine 23 gradonačelnika i predsednika opština, na svojoj sednici održanoj 18.11.2015. godine, odbacilo je ideje i predloge za izmenu koji su izneseni na Radnoj grupi a čiji je ključni deo sadržan i u Nacrtu zakona koji je predmet javne rasprave. Predsedništvo SKGO pismeno je obavestilo Ministarstvo finansija da su za SKGO neprihvatljivi predlozi koji vode smanjivanju prihoda lokalnih vlasti i da će eventualno usvajanje predloga koji su izneti na sastancima Radne grupe, dovesti do izuzetno negativnih posledica po njihove budžete, ozbiljno ugroziti funkcionisanje lokalnih vlasti i obesmisliti i obustaviti izuzetno važne započete i buduće aktivnosti i poslove gradova i opština.

Na žalost, moramo konstatovati da, osim predloga da deo ustupljenih prihoda lokalne samouprave pređe u njene izvorne prihode (porez na apsolutna prava i porez na nasleđe i poklon), do sada nije prihvaćen nijedan drugi predlog SKGO. Posebno žalimo što nisu usvojeni predlozi u vezi sa odustajanjem od smanjivanja pojedinih prihoda lokalnih vlasti, odnosno njihovog ukidanja ili integrisanja u druge lokalne prihode sa neizvesnim ili negativnim konačnim rezultatom takvih promena po budžete lokalnih vlasti ali sa ishodom koji vodi ka prelivanju poreskog tereta na građane lokalne zajednice. Imajući to u vidu, predloženi Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave u suprotnosti je sa potrebama dalje decentralizacije i jačanja lokalne samouprave i primene principa supsidijariteta koji je osnovni princip Evropske unije i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takođe, usled toga što predviđa smanjenje prihoda lokalnih vlasti i prelivanje postojećeg poreskog tereta na građane, ovaj Nacrt zakona nije ni u interesu razvoja gradova i opština niti unapređenja života građana u lokalnim zajednicama.

SKGO poziva svoje članice da analiziraju Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave i da svoje predloge i komentare, dostave u traženoj formi na za to predviđenu adresu Ministarstva finansija ([email protected]) kao i SKGO na elektronsku adresu [email protected] .

Imajući u vidu da će SKGO kao Savez gradova i opština Srbije, svakako nastaviti da dalje zastupa i iznosi stavove lokalne samouprave i da će u tom cilju pripremiti i predloge i komentare koje će uputiti u sklopu ove javne rasprave, molimo Vas da Vaše predloge i komentare koje želite da dostavite SKGO, uputite u što kraćem roku, a najkasnije do 15. decembra 2015. godine, kako bi oni bili uzeti u obzir prilikom formulisanja predloga naše organizacije. Konačno, i predstojeća skupština SKGO koja je zakazana za 9. decembar 2015. godine, biće prilika za raspravu u vezi sa predloženim Nacrtom zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Podeli sa prijateljima

Povezano

NAJNOVIJE NA PORTALU

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *