Konkurs za izradu logo-a ‚‚Poletarac‚‚

Broj pregleda

poletaracsvrljigPovodom obeležavanja 33 godine od osnivanja, Predškolska ustanova ‚‚Poletarac‚‚ raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja logoa ustanove.

Idejno rešenje ( grafičko, slikovito ) dizajna znaka – logo-a treba da bude jednostavno za uočavanje i prepoznavanje. Potrebno je da sadržina i izgled znaka tj. logo-a na kreativan i inspiritivan način predstave Predškolsku ustanovu ‚‚Poletarac‚‚ i onemoguće svaku zamenu ili zabunu u pogledu idetifikacije korisnika.

U pogledu geometrijskog oblika ne postoje posebna ograničenja, osim opštih ograničenja da znak  logo-a ne sme biti vulgaran, sporan ili zabranjen, dok njegova velilčina mora omogućiti svakodnevnu upotrebu i primenu u različitim situacijama, kao što su službena praksa, izrada publikacija i medijsko predstavljanje.

Pravo učešća na konkurs imaju sva zainteresovana lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Svrljig, bez obzira na uzrast i profesiju.

Autor treba da na poleđini rada navede šifru, a u posebnoj koverti rešenje šifre, odnosno svoje lične podatke: ime i prezime, ulicu i broj i kontakt telefon.

Za tri najkreativnija i najinspirativnija rada P.U. ‚‚Poletarac‚‚‚će obezbediti odgovarajuće nagrade.

Radovi se dostavljaju u zatvorenim kovertama na listovima A4 formata na adresu Predškolska ustanova ‚‚Poletarac‚‚, ul. Gordane Todorović bb, ili lično u ustanovi, a rok za dostavljanje idejnog rešenja je do 20.05.2011.godine

Pročitajte i

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *