Broj pregleda

Okrugli sto ‚‚Deca i odgovorna država”

Pantic2 07.10.2010.godine  je u Svrljigu, u sali skupštine opštine, održan okrugli sto, sa temom “Deca i odgovorna vlada ” u organizaciji Društva za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine i Denizena-Centra za građanski aktivizam Svrljig, kome su uz predstavnike organizatora prisustvovali  i predstavnici lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva.

Na okruglom stolu su bili predstavljeni rezultati analize budžeta opštine Svrljig za 2008, 2009. i 2010. godinu sa posebnim osvrtom na izdvajanja za decu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Učesnici okruglog stola su na kraju okupljanja doneli niz zaključaka među kojima i taj da opštinski web site treba da sadrzi strateska dokumenta, odluke i budzet, kao i sve druge relevante informacije, da bude ažuriraniji itd., da radi transparentnosti je potrebno obaveštavanje javnosti o tome koliko je i šta izdvojeno za decu, da je potrebno veće učešće javnosti i zagovaranje javnog aktiviranja u smislu uticaja na povećanje davanja za decu i socijalne kategorije, obrazovanje i kulturu, da je potrebno izvršiti definisanje i  odredjivanje kriterijuma i raspisivanje konkursa za podelu sredstava NVO u okviru bužetske linije 481 kao i da bi u budžetu trebalo izdvojiti i podrobnije razraditi funkciju 040 vezanu za porodicu i decu, i da treba pohvaliti sportska drustva i udruženja gradjana koja sa malih sredstvima organizuju aktivnosti za veliki broj dece.
Svi zaključci i preporuke sa okruglog stola biće prosleđeni i upućeni opštinskoj upravi u dogledno vreme.

U vezi sa napred pomenutim , danas je u Svrljigu, u sali skupštine opštine, održan okrugli sto, sa temom “Deca i odgovorna vlada ” u organizaciji Društva za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine i Denizena-Centra za građanski aktivizam Svrljig, kome su uz predstavnike organizatora prisustvovali  i predstavnici lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva.Na okruglom stolu su bili predstavljeni rezultati analize budžeta opštine Svrljig za 2008, 2009. i 2010. godinu sa posebnim osvrtom na izdvajanja za decu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Učesnici okruglog stola su na kraju okupljanja doneli niz zaključaka među kojima i taj da opštinski web site treba da sadrzi strateska dokumenta, odluke i budzet, kao i sve druge relevante informacije, da bude ažuriraniji itd., da radi transparentnosti je potrebno obaveštavanje javnosti o tome koliko je i šta izdvojeno za decu, da je potrebno veće učešće javnosti i zagovaranje javnog aktiviranja u smislu uticaja na povećanje davanja za decu i socijalne kategorije, obrazovanje i kulturu, da je potrebno izvršiti definisanje i  odredjivanje kriterijuma i raspisivanje konkursa za podelu sredstava NVO u okviru bužetske linije 481 kao i da bi u budžetu trebalo izdvojiti i podrobnije razraditi funkciju 040 vezanu za porodicu i decu, i da treba pohvaliti sportska drustva i udruženja gradjana koja sa malih sredstvima organizuju aktivnosti za veliki broj dece.
Svi zaključci i preporuke sa okruglog stola biće prosleđeni i upućeni opštinskoj upravi u dogledno vreme.

Povezano

NAJNOVIJE NA PORTALU

Komentar

Your email address will not be published.