Prihvaćen predlog Milije Miletića da ulaznica na bazen bude 100 dinara

Saglasan UO CTKS

Na inicijativu narodnog poslanika Milije Miletića Upravni odbor Centra za turizam, kulturu i sport održao je sednicu UO na kojoj je odlučio da se uvaži predlog narodnog poslanika i da se cena ulaznice na bazen sa 200, smanji na 100 dinara.

Narodni poslanik Milija Miletić (USS), foto: Video prtscr
Narodni poslanik Milija Miletić (USS), foto: Video prtscr

Narodni poslanik Milija Miletić istakao je da je ekonomska situacija teška u regionu i zemlji, ali da ne mora baš sve da poskupi, pa je od UO CTKS koji upravlja bazenom insistirao da cena karte bude simboličnih 100 dinara.

Direktor Centra za turizam, kulturu i sport Dragan Savić podržao je ideju i apel narodnog poslanika i iskoristio priliku da pozove sve građane da posete najlepši kupališni kompleks u ovom delu Srbije.

Direktor Dragan Savić, foto: M.M.
Direktor Dragan Savić, foto: M.M.

Cena ulaznice od 100 dinara počinje da važi od 22. juna 2022. godine.

Povezano

Komentar

Your email address will not be published.