Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije uputilo je danas poziv svim građanima da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i, ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 3. aprila.