Svrljiške novine

Svrljiški vrtić i Opština
Broj pregleda

Projektom do nove didaktičke i digitalne opreme za PU ,,Poletarac”

Svrljiški vrtić ,,Poletarac” i Opština Svrljig, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije realizuju projekat ,,Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji” (SUPER).

PU ,,Poletarac'' Svrljig, foto: M. Miladinović
PU ,,Poletarac” Svrljig, foto: M. Miladinović

Slične aktivnosti pokrivene projektom odvijaju se u još 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije, a odnose se na razvijanje profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskimustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje.

PU ,,Poletarac'' Svrljig, foto: M. Miladinović
PU ,,Poletarac” Svrljig, foto: M. Miladinović

U okviru projekta započete su obuke za vaspitno osoblje u PU ‚‚Poletarac” Svrljig koje će trajati do februara 2020. godine, takođe u toku je izrada Strategije razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji opštine Svrljig, a ovih dana je ustanovi isporučena didaktička i digitalna oprema, kao i nameštaj što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

PU ,,Poletarac'' Svrljig, foto: M. Miladinović
PU ,,Poletarac” Svrljig, foto: M. Miladinović

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život.

PU ,,Poletarac'' Svrljig, foto: M. Miladinović
PU ,,Poletarac” Svrljig, foto: M. Miladinović

Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama EU. Oko 50% sve dece uzrasta 3 do 5,5 godina uključeno je u vrtiće.

Trenutno programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji opštine Svrljig pohađaoko 50 % dece uzrasta od 1 do 6,5 godina.

Dogradnjom objekta, koja je u toku, stvoriće se uslovi za povećanje obuhvata na oko 60%, odnosnoza prijem 45 deteta koja se trenutno nalaze na listi čekanja.

NAJNOVIJE NA PORTALU

Podeli sa prijateljima:

PU ,,Poletarac'' Svrljig
NAJČITANIJE DANAS