Broj pregleda

DS: Da li pomoćnik predsednika opštine može istovremeno biti i odbornik?

Odbornik Demokratske stranke Milan Videnović zatražio je na današnjoj sednici odgovor od sekretara SO Svrljig da li pomoćnik predsednice opštine Svrljig može istovremeno biti i odbornik u lokalnom parlamentu. 

Milan VIdenović DS, foto: M. Miladinović
Milan VIdenović DS, foto: M. Miladinović

Videnović je upitao da li jedno lice može da se nalazi i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, aludirajući na odbornika Igora Davidovića, koji je ujedno i pomoćnik predsednice opštine Svrljig.

Igor Davidović, pomoćnik predsednice opštine Svrljig i odbornik u SO Svrljig, foto: M. Miladinović
Igor Davidović, pomoćnik predsednice opštine Svrljig i odbornik u SO Svrljig, foto: M. Miladinović

Odbornik Videnović nije dobio odgovor na postavljeno pitanje, a ni sam odbornik Igor Davidović nije želeo da dalje raspravlja o svom položaju za govornicom lokalne Skupštine.


MIŠLJENJA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

POMOĆNIK NE MOŽE BITI I ODBORNIK!

Mišljenja o tome da li je funkcija odbornika u skupštini opštine spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine Iz odredbe člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14-dr. zakon) proizlazi da se u opštinskoj upravi mogu postaviti pomoćnici predsednika opštine, što znači da njihovo postojanje u opštinskoj upravi nije obavezno, ali ako se predviđaju, to je moguće učiniti jedino statutom.

Prema tome, pomoćnici predsednika opštine imaju status postavljenih lica, a njihova uloga je pretežno stručno-savetodavna.

Istom zakonskom odredbom je propisano da predsednik opštine postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine, te da u okviru opštinske uprave može biti postavljeno najviše tri pomoćnika predsednika opštine.

Pored toga, iz odredaba Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98-dr.zakon, 49/99-dr.zakon, 34/0-dr.zakon, 39/02, 49/05-odluka US, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona, 83/05-ispr.dr.zakona, 23/13- odluka US), koji se shodno primenjuje i u organima lokalne samouprave, proizlazi da postavljena lica, pa tako i pomoćnici predsednika opštine-koji se postavljaju u opštinskoj upravi, zasnivaju radni odnos na osnovu akta o postavljenju. Pri tome, oni obavljaju poslove utvrđene zakonom i aktom o organizaciji opštinske uprave.

Naime, radno mesto pomoćnika predsednika opštine treba da bude predviđeno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave.

U odnosu na mogućnost istovremenog vršenja funkcije odbornika i obavljanje poslova pomoćnika predsednika opštine, mišljenja smo da se ono isključuje jer se radi o funkciji i poslu koji su nespojivi.

Kao deo upravne funkcije u jedinici lokalne samouprave i saglasno odredbi člana 30. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojom se uređuje pitanje nespojivosti funkcije odbornika sa drugim funkcijama i poslovima, pomoćnik predsednika opštine ne bi mogao istovremeno biti i odbornik u skupštini.

Podeli sa prijateljima

Povezano

NAJNOVIJE NA PORTALU

Podeli sa prijateljima:

NAJČITANIJE DANAS
NAJČITANIJE OVE NEDELJE
NAJČITANIJE OVOG MESECA