SKGO
Broj pregleda
[post-views]

Predlozi za rešavanje statusa direkcija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u cilju pružanja podrške svojim članicama pripremila Predloge za rešavanje statusa direkcija (organizacionih oblika koji imaju status indirektnih korisnika budžeta).

Zgrada-Direkcije

Krajem 2015. godine usvojene su značajne izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu od kojih je posebno važna izmena kojom se predviđa da javna preduzeća, fondovi i direkcije gube status indirektnih korisnika budžeta. SKGO je još prilikom usvajanja zakona zagovarala promenu roka za sprovođenje pomenute odredbe, te uspela da se putem amandmana prvobitni rok koji je bio planiran za 1. jun 2016. godine, pomeri za 1. decembar 2016. godine.

Produženjem roka značajno je otvoren prostor da se jedinice lokalne samouprave pripreme za predstojeće reformske procese u oblasti finansija, ali i da imaju dovoljno vremena da odaberu organizaciona rešenja koja će najviše odgovarati njihovim potrebama.

SKGO je pripremila dokument koji daje određene smernice za rešavanje pitanja javnih preduzeća – direkcija koje imaju status indirektnog budžetskog korisnika. Prioritet je rešavanje statusa organizacionih oblika, pre svega direkcija, međutim dati predlozi rešenja mogu da se primene i za ostale organizacione oblike u lokalnim administracijama. Predložene opcije predstavljaju proizvod analize zakonodavnog okvira kojim se reguliše oblast javnih preduzeća (i drugih povezanih zakona), kao i istraživanja koja su sprovedena na uzorku od 10 lokalnih samouprava u okviru koga je utvrđen trenutni način organizovanja i funkcionisanja direkcija. Svaka od predloženih opcija sadrži jasno i precizno definisane korake koje je potrebno preduzeti, kao i njihove prednosti i mane.

Konačno, SKGO je pripremila u sklopu predloženih opcija i Modele ugovora o statusnim promenama (spajanje i pripajanje) koje očekujemo da će biti od velike pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Nadamo se da će dokument sa predlozima za rešavanje statusa direkcija pomoći svim lokalnim samoupravama prilikom donošenja odluke o njihovom budućem statusu, ali i svih drugih organizacionih oblika koji imaju status indirektnih korisnika budžeta, stoji na sajtu SKGO.

DOKUMENTA:

Predlog SKGO za rešavanje statusa Direkcija >>>
Model ugovora – pripajanje >>>
Model ugovora – spajanje >>>

Podeli sa prijateljima
[SSB]

Povezano

NAJNOVIJE NA PORTALU

Podeli sa prijateljima:

[SSB]
NAJČITANIJE DANAS
NAJČITANIJE OVE NEDELJE
NAJČITANIJE OVOG MESECA