Selo Popšia

Popšica dobila novi put

Meštani mahale Baira u Popšici dobili su asflatirani prilazni put u dužini 350 metara. Tim povodom završne radove obišli su i sa meštanima Popšice razgovarali predsednica

Opširnije »