Search
Close this search box.

potencijala

Samo jasan plan!

Bolje korišćenje prirodnih potencijala u nedovoljno razvijenim područjima