Zabranjeno loženje vatre u šumi!

Kazna od 10.000 do 50.000 din.

Štab za vanredne situacije opštine Svrljig izdao je saopštenje za javnost o zabrani loženja vatre u šumi, zabrani loženja na otvorenom, spaljivanju useva i smeća.

општина-Сврљиг

U cilju zaštite života ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (Sl. glasnik br. 111/2009) i naloženim merama inspekcijske službe Odeljenja za vanredne situacije Niš, Opštinski štab za vanredne situacije Svrljig izdaje SAOPŠTENJE o zabrani loženja vatre u šumi (Čl. 46), zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, spaljivanju strnih useva, smeća i biljnih ostataka (Čl. 50) i obavezama građana u slučaju požara i neposredne opasnosti od požara (Čl. 71).

Članom 84 navedenog Zakona predviđenu su kazne za prekršaj fizičkih lica od 10 000 do 50 000 dinara. Nadzor na sprovođenju ovih mera planski i u sklopu redovnih aktivnosti vrši će nadležni organi.

Štab za vanredne situacije Svrljig

Povezano

Komentar

Your email address will not be published.