Ovo je:
Nepoljoprivredne aktivnosti

20.09.2016 // Nema komenara

Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje  Konkurs o uslovima i …