Centar za socijalni rad organizovao Supervizijski sastanak