Tačno je:

Ovo je:
Rimska kupatila

20.09.2013 // 1 komentar

Pronađeno veliko rimsko kupatilo

Istraživanjima tokom 2013. godine nastavlja se rad na otkrivanju do sada arhitektonski najsloženijeg objekta na lokalitetatu…