Obnova i restauracija dotrajale stolarije, prozora i unutrašnjosti Poletarca,samo je jedan od povoda direktora ove ustanove da održi konferenciju za lokalne medije.

Dejan-Miletic

Naime, u toku 2012. godine potpisan je ugovor o realizaciji projekta poboljšanja energetske efikasnosti na objektu Predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu. Ugovor vredan 7 miliona dinara finansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno sa 90% sredstava obavezu po ugovoru, posle formiranja nove Vlade Republike Srbije, preuzelo je Ministarstvo energetike , dok PU Poletarac indirektno preko opštinskog budžeta dotira sa ostalih 10 odsto sredstava.

Cilj je da se deci omogući povoljan ambijent u kome svakodnevno borave. Projektom je predviđena obnova fasadne stolarije kao i postavljanje izolacije, potom uređenje fasade kao ali i sanacija kotlarnice, naglasio je direktor PU Poletarac Dejan Miletić.

Suština celog projekta je zapravo ušteda sredstava na duži vremenski period. PU Poletarac, u zavisnosti od potreba, godišnje potroši negde između 18 000 – 19 000 litara lož ulja, a takođe za jednu školsku godinu utroši se blizu 47 000 KW električne energije. Realizacijom ovog projekta ušteda se očekuje nakon pet godina, rečeno je na konferenciji.

1235

Takođe, danas je rečeno da je privremeni Upravni odbor PU Poletarac koji je imenovan od strane Ministarstva prosvete, na sednici održanoj 28. marta 2013. godine doneo Odluku o raspisivanju konkursa za prijem dece u Predškolsku ustanovu Poletarac. Na osnovu pravilnika o kriterijumima za upis dece koji je donela SO Svrljig tokom 2010. godine radi pohađanja pripremnog predškolskog programa roditelji upisuju ustanovu decu koja su rođena u periodu od 1. marta  2007. godine do 29. februara 2008. godine.

Ovaj konkurs će trajati u periodu od 15. aprila do 20 maja ove godine. Kada je upitanju pripremni predškolski program, zahtevi za prijem dece mogu se preuzeti u ustanovi ili na sajtu www.poletarac.edu.rs . Pored zahteva potrebno je dostaviti fotokopiju izvoda iz matičnje knjige rođenih i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti deteta koja se izdaje od strane pedijatrijske službe Doma zdravlja u Svrljigu.

Vršiće se upis i za grupe celodnevnog boravka, odnosno za decu koje će prvog septembra imati minimum 18 meseci a najviše 5 ipo godina. Prednost prilikom upisa imaće deca sa najvećim brojem bodova na osnovu pravilnika koji je donet od strane SO Svrljig, rekao je Miletić.

Da podsetimo da će ove godine biti obeležen značajan datum ove ustanove, odnosno 35 godina od osnivanja Poletarca i ujedno 45 godina od razvoja predškolskog vaspitanja na teritoriji opštine Svrljig.