Preko medija

Opozicija dobila odgovor

Broj pregleda:

Grupa odbornika opozicije  SPS, SNS, DS, JS i NS našim novinama dostavila je saopštenje za javnost koje vam prenosimo u celosti.

Saopstenje, 05.03.2013.
Saopštenje (klikni i uvećaj)

Saopštenje su redakciji Svrljiških novina dostavili i predstavnici vlasti opštine Svrljig, koje vam takođe prenosimo u celosti.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Svakom građaninu  je zajemčeno pravo da u skladu sa Ustavom , Zakonima, podzakonskim aktima, Statutom opštine  i Poslovnikom Skupštine opštine Svrljig preko svojih legalnih i zakonom izabranih  predstavnika učestvuje u vršenju vlasti , kreiranju  sudbine a samim tim neprikosnoveno pravo da bude  informisan o  dešavanju političkih struktura a prvenstveno  o preduzetim radnjama nosilaca vlasti.

S tim u vezi  svako ima pravo da podnosi inicijative kad god za tim oseti potrebu .

Građani imaju puno pravo  da postavljaju pitanja i da na postavljena pitanja dobiju odgovore.

Opozicione strukture imaju pravo da deluju kao opozicija, ali je  celishodno da to rade na konstruktivan način ako zaista žele prosperitet našoj opštini a ne da  isključivo oponiraju vlasti. Predlozi treba da su konstuktivni i zasnovani na realnim  činjenicama.

Opštinsko rukovodstvo će kao i do sada razmotriti svaki predlog opozicije i delovati u skladu sa zakonima.

Skupština opštine ima zakonsku obavezu  da jednom u tri meseca  održi sednicu Skupštine, u suprotnom se prema članu 85. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», br. 129/07 )  može raspustiti. To su zakonski mehanizmi.

Vladajuća koalicija  ne beži od odgovornosti , ne sakriva se ni od koga  a pogotovu ne od svojih  građana koji su joj i na prošlim izborima ukazali puno poverenje, čak odgovorno stoji na stanovištu  da svako  ko je loše radio treba da snosi negativne konsekvence i da položi račun  o svom radu.

Ne postoji nikakav razlog za strah opozicije od ne zakazivanja  sednice Skupštine.

Podsećamo javnost  da je predsednik Skupštine opštine Svrljig po osnovu inicijative jedne trećine odbornika zakazao petu sednicu skupštine  za 05.02.2013. godine dakle  u roku koji je predviđen Poslovnikom Skupštine opštine Svrljig .

Dnevni red  nije usvojen ali sa 17 glasova odbornika koji nisu bili protiv takvog dnevnog reda već sa 17 glasova odbornika koj su bili uzdržani.

Razlog tome jesu činjenice da materijal za sednicu treba da bude dobro pripremljen a da se o pojedinim tačkama nije moglo ni diskutovati  jer se zahteva angažovanje zaposlenih u celom jednom organu  kao što je na primer izveštaj o radu Opštinske uprave , a vremena za pripremanje materijala jednostavno nije bilo zbog kratkoće roka.

Opozicione strukture mogu biti spokojne , jer se materijal za šestu redovnu sednicu uveliko sprema: odbornička pitanja sa prošle sednice Skupštine opštine  su dostavljena  nadležnim organima koji su  i dostavili odgovore, a na dnevnom redu Skupštine opštine Svrljig naći će se i druge tačke  o kojima treba raspravljati a ne samo  predlozi opozicije.

Razlog tome je savestan rad opštinskih službenika a i ušteda sredstava u budžetu opštine Svrljig .

Vladajuće strukture su povrh svega izuzetno štedljive i racionalne u svom radu.

Svako dešavanje se javno prezentuje putem medija tako da građani imaju kontinuitet  i sponu sa vlašću.

Dakle , još jednom  podsećamo da će predsednik Skupštine zakazati sednicu  u zakonskom roku, tako da opozicija bude spokojna  da će se na dnevnom redu naći  sva bitna pitanja  o kojima treba odlučivati u lokalnom parlamentu  i još jednom poziva sve političke strukture da daju svoje konstruktivne i realne  predloge , jer su vrata  rukovodstva opštine  otvorena za svaki razuman i dobronameran predlog koji će doprineti razvoju naše i te kako siromašne opštine.

Podsećanja radi , poslednji veliki skup koji je imao karakter zbora građana, održan je 6-og maja 2012. godine i na tom zboru građani su rekli svoje.

Opštinsko  rukovodstvo  poštuje volju građana, poštujte je i Vi.

SKUPŠTINA OPŠTINE SVRLJIG

PREDSEDNIK

Jelena Trifunović

Prokomentariši

Povezano:

Pročitajte i ovo: