Okrugli sto ‚‚Deca i odgovorna država“

Broj pregleda:

07.10.2010.godine  je u Svrljigu, u sali skupštine opštine, održan okrugli sto, sa temom „Deca i odgovorna vlada “ u organizaciji Društva za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine i Denizena-Centra za građanski aktivizam Svrljig, kome su uz predstavnike organizatora prisustvovali  i predstavnici lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva.

Na okruglom stolu su bili predstavljeni rezultati analize budžeta opštine Svrljig za 2008, 2009. i 2010. godinu sa posebnim osvrtom na izdvajanja za decu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Učesnici okruglog stola su na kraju okupljanja doneli niz zaključaka među kojima i taj da opštinski web site treba da sadrzi strateska dokumenta, odluke i budzet, kao i sve druge relevante informacije, da bude ažuriraniji itd., da radi transparentnosti je potrebno obaveštavanje javnosti o tome koliko je i šta izdvojeno za decu, da je potrebno veće učešće javnosti i zagovaranje javnog aktiviranja u smislu uticaja na povećanje davanja za decu i socijalne kategorije, obrazovanje i kulturu, da je potrebno izvršiti definisanje i  odredjivanje kriterijuma i raspisivanje konkursa za podelu sredstava NVO u okviru bužetske linije 481 kao i da bi u budžetu trebalo izdvojiti i podrobnije razraditi funkciju 040 vezanu za porodicu i decu, i da treba pohvaliti sportska drustva i udruženja gradjana koja sa malih sredstvima organizuju aktivnosti za veliki broj dece.
Svi zaključci i preporuke sa okruglog stola biće prosleđeni i upućeni opštinskoj upravi u dogledno vreme.

U vezi sa napred pomenutim , danas je u Svrljigu, u sali skupštine opštine, održan okrugli sto, sa temom „Deca i odgovorna vlada “ u organizaciji Društva za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine i Denizena-Centra za građanski aktivizam Svrljig, kome su uz predstavnike organizatora prisustvovali  i predstavnici lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva.Na okruglom stolu su bili predstavljeni rezultati analize budžeta opštine Svrljig za 2008, 2009. i 2010. godinu sa posebnim osvrtom na izdvajanja za decu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Učesnici okruglog stola su na kraju okupljanja doneli niz zaključaka među kojima i taj da opštinski web site treba da sadrzi strateska dokumenta, odluke i budzet, kao i sve druge relevante informacije, da bude ažuriraniji itd., da radi transparentnosti je potrebno obaveštavanje javnosti o tome koliko je i šta izdvojeno za decu, da je potrebno veće učešće javnosti i zagovaranje javnog aktiviranja u smislu uticaja na povećanje davanja za decu i socijalne kategorije, obrazovanje i kulturu, da je potrebno izvršiti definisanje i  odredjivanje kriterijuma i raspisivanje konkursa za podelu sredstava NVO u okviru bužetske linije 481 kao i da bi u budžetu trebalo izdvojiti i podrobnije razraditi funkciju 040 vezanu za porodicu i decu, i da treba pohvaliti sportska drustva i udruženja gradjana koja sa malih sredstvima organizuju aktivnosti za veliki broj dece.
Svi zaključci i preporuke sa okruglog stola biće prosleđeni i upućeni opštinskoj upravi u dogledno vreme.

Srbija
Covid-19
Serbia Svet
+18 (24h)
11,430
Zaraženih
0
+1 (24h)
244
Preminulih
0
58.85%
6,726
Izlečenih
0
39.02%
4,460
Aktivno
+102,896 (24h)
6,362,146
Zaraženih
0
+3,014 (24h)
377,152
Preminulih
0
48.49%
2,900,149
Izlečenih
0
48.49%
3,084,845
Aktivno


Ostavite klomentar

Povezano:

Pročitajte i ovo:

Scroll to top