Peta redovna sednica Skupštine opštine Svrljig zakazana za danas je odložena jer je većina odbornika glasala protiv usvajanja predloženog dnevnog reda. 

1

Skupšina je sazvana na zahtev trećine odbornika koji su predložili u dnevnom redu uglavnom tačke zasnivane na odborničkim pitanjima.

Predsednica Skupštine opštine Jelena Trifunović objasnila je pre glasanja da je većina predloženih tačaka praktično predviđena za skupštinsku sednicu koja će biti održana do kraja februara a da za pojedine tačke, zbog kratkog vremena od predloga, materijal nije bilo moguće pripremiti,te da će sve to biti prezentirano na sednici u prdvidjenom terminu.

1

Uz to, predsednica je obavestila skup, da se odbornička većina-članovi Ujedinjene seljačke stranke i Ujedinjenih regiona, odriče dnevnice u korist fonda za pomoć bolesnom dečaku Dušanu Milanoviću.

Posle odlaganja sednice nezadovoljni odbornici opozicije su održali konferenciju za medije na kojoj su odlganje sednice ocenili kao nedemokratski čin jer su, kako su naveli, želeli na ovaj način da se javno prezetuju podaci o raspolaganju budžeta iz kojeg se, po njima, sredstva nenamenski troše.

Međutim, ta dilema će, očito, biti razjaašnjena već na sednici čiji je termin predviđen do kraja februara, kada će imati priliku da o svakoj predloženoj tački detaljno diskutuju. Predstavnici opozicije su naglasili da je ovo samo početak njihove parlamentarne borbe i da od sličnih zahteva neće odustati.

1

Prateći primer vladajućih stranaka i predstavnici opozicije su jednoglasno odlučili da se njihovi odbornici odriču dnevnica u korist fonda za pomoć malom Dušanu Milanoviću.