U okviru projekta ‚‚Moj eko-vrtić‚‚ koji realizuje Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije u saradnji sa Institutom šumarstva, u Predškolskoj ustanovi “Poletarac” je postavljena nova igraonica za decu.

Projekat ‚‚Moj eko-vrtić‚‚ realizuje se u 25 opština u Srbiji sa ciljem obnavljanja sprava i igraonica koje postoje u okviru Predškolskih ustanova.

Danas je u Svrljigu, u Predškolskoj ustanovi “Poletarac” realizovan prvi deo projekta postavljanjem nove igraonice za decu, a drugi deo projekta kojim je predviđeno doniranje sadnica za vrtić biće realizovan tokom aprila meseca.