Ovih dana krenula je sanacija crkve Svetog Nikole u selu Prekonoga.

Foto: Crkva Svrljig

Na oko dva kilometara jugozapadno od sela Prekonoga, na mestu zvanom Rumenjak, gde je na jakom izvoru podignut rezervoar za vodu kojom se snabdeva Svrljig, nalazi se Hram Sv. Trojice.

Hram je izgrađen na mestu gde je nekada bio stari hram. Na mestu gde je sada sagrađen novi Hram nalaze se i ukopana dva kamena spomenika.

Prvi, mnogo stariji, koji i ne mora biti spomenik, već deo nekog objekta poseduje urezan votivni ornamenat u obliku spirale na kojoj je bočno naznačen jedan trolist.

Drugi je kameni krst, koji ”podiže selo Prekonoga na svetu Trojicu 1926. godine”.

Milan Milićević (Kneževina Srbija, Bgd.1876,835) pominje u Prekonogi ”ostatke nekakvog gradića”.

Na susednom uzvišenju Venac, u čijem je podnožju lokalitet Rumenjak, tj. i lokalitet na kome se nalazi novosagrađeni Hram Sv. Trojice u Prekonogi.