Javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig od juče je krenulo sa isključenjima neredovnih platiša komunalnih usluga.

JKSP-SVRLJIGOd 28. maja 2013. godine, Javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig krenulo je sa intenzivnim isključenjem i utuženjem neredovnih platiša, kako fizičkih tako i pravnih lica, u Svrljigu, i korisnika u selima Prekonoga i Manojlica.

Pored dužnika, biće obustavljeno snabdevanje vodom i korisnika komunalnih usluga koji su sačinili sporazum o izmirenju dugovanja na rade a ne pridržavaju se rokova, stoji u saopštenju JKSP-a.