U gradskom parku u Svrljigu, koji je u fazi rekonstrukcije i ulepšavanja, protekle nedelje postavljene su nove klupe i kante, a već jutros jedna je izvađena iz betona i nekoliko njih je oštećeno.

Po svemu sudeći, imena vandala saznaće se vrlo brzo jer je gradski park pokriven video nadzorom sa svih strana, a u tome će pomoći i gradski video nadzor koji pokriva sve ulice u Svrljigu.

Ne mogu da verujem da je neko mogao da polomi i uništi nešto što je novo i lepo, stvarno mi nije jasno. Neka policija preduzme mere i uz pomoć video nadzora po zakonu reaguje, kaže M.S. za portal ”Svrljiške novine”.

To su nevaspitani omladinci koji su, pored toga što su nevaspitani, malo i popili na slavama i gledaj čuda, ali kamere će otkriti pravu istinu, kaže N.M. za naš portal.

Podsetimo se da su protekle nedelje stare klupe zamenjene novim, kao i kante za smeće, a da se u narednom periodu planira revidiranje stabala i sadnja novih.


ZA OVO JE PROPISANA I KAZNA
KAZNA ZA REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA

U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje:

1) javni red i mir – jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbeđenja jednakih uslova za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda građana zajemčenih Ustavom;

2) javno mesto – jeste prostor dostupan neodređenom broju lica čiji identitet nije unapred određen, pod istim uslovima ili bez posebnih uslova;

3) prekršaji protiv javnog reda i mira – jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir;

4) svađa – je verbalni sukob dva ili više lica;

5) vika – je verbalno izražavanje jakog intenziteta:

6) buka – je neželjen ili štetan zvuk jakog intenziteta;

7) dozvoljena jačina buke – jeste maksimalna jačina buke čiji intenzitet je utvrđen propisima o zaštiti životne sredine od buke;

8) uvreda (vređanje) – jeste vršenje radnji kojima se omalovažava ličnost drugog lica;

9) vršenje nasilja – jeste primena fizičke ili druge sile na telu drugog lica, podobne da izazovu patnju ili bolove;

10) pretnja – je ugrožavanje sigurnosti drugog lica, stavljanjem u izgled da će se učiniti kakvo zlo, ili napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica;

11) tuča – je uzajamno vršenje nasilja između dva ili više lica koje se sastoji u zadavanju udaraca rukom, drugim delovima tela ili predmetima;

12) nepristojno, drsko, bezobzirno ponašanje – jeste ponašanje lica ili preduzimanje radnji na javnom mestu, kojima se ugrožava sigurnost građana ili narušava javni red i mir, vređa moral građana, uništava ili oštećuje imovina;

13) neovlašćeno prikupljanje doborovoljnih priloga – jeste svako prikupljanje dobrovoljnih priloga suprotno odredbama ovog zakona;

14) kockanje – je igranje na sreću u novac ili neku drugu vrednost, čiji rezultat zavisi od slučaja;

15) prostitucija – je pružanje seksualnih usluga uz naknadu u novcu ili drugu vrednost;

16) pucanje iz vatrenog i drugog oružja – jeste svako pucanje iz vatrenog i drugog oružja na javnom mestu, kojim se stvara buka, korišćenjem municije bez projektila.

OSTATAK POGLEDAJTE NA LINKU