Zainteresovani građani koji žele da pokrenu ili razviju poslovnu delatnost pozivaju se da dođu danas u 12 časova u sali SO Svrljig. 

Nemačka organizacija Help-Hilfe zur Selbsthilfe, misija u Republici Srbiji, u periodu od aprila 2017. do
decembra 2018. godine realizuje projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog
Balkana”.

Program finansiraju Nemačka vlada i gradovi obuhvaćeni projektnim aktivnostima, a realizuje Nemačka organizacija Help-Hilfe zur Selbsthilfe.

Program se zasniva na edukativnoj i direktnoj ekonomskoj podršci uz mehanizme podsticanja razvoja mikro biznisa. Glavne aktivnosti će se koncentrisati na direktno otvaranje novih radnih mesta putem pomoći malim biznisima u vidu grantova, organizovanje poslovnih i stručnih obuka i obrazovanja. Help će podržati sprovođenje postojećih strategija lokalnog razvoja i podržati proces održivog razvoja u celini. U okviru projekta biće podržane uslužne i zanatske delatnosti. Poljoprivredne aktivnosti neće biti podržane.

U okviru projekta biće podržano najmanje 15 biznisa u Svrljigu u njihovim namerama za
započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti.

Podrška uključuje:
1) Donaciju u opremi i/ili materijalu prosečne vrednosti u iznosu od 2.400,00 evra,
2) Organizacija poslovnih i stručnih obuka prema potrebama klijenata,
3) Praćenje podržanih mikro biznisa.

Potencijalni kandidati, koji imaju realne i održive poslovne ideje za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti – poslovne delatnosti, u skladu sa postojećim Strategijama lokalnog razvoja, mogu da konkurišu za odobravanje donacije.

Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu opreme i/ili materijala, bez gotovinskih
isplata.

Obaveze klijenata koji potpišu ugovor o donaciji:
1. učešće 20% za opremu vrednosti 2,400 EUR
2. obavljanje 8 časova društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu
3. registracija poslovne delatnosti/biznisa u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije
4. pohađanje obuka organizovanih od strane Help-a

Ovaj prijavni formular predstavlja polazni dokument u procesu odabira korisnika pomoći. Na osnovu
podataka navedenih u ovoj prijavi, predstavnici Help-a će pregovarati sa onim kandidatima čija ideja najviše obećava i koji zadovoljavaju sve ostale kriterijume.

Neophodno je dati kompletne i detaljne odgovore na sva pitanja, a prijavni formular popuniti čitko,
štampanim slovima. Konačna odluka o prihvatanju ili odbijanju kandidata biće doneta kada potrebna
procedura bude kompletirana.

Molimo da uz popunjenu prijavu obavezno priložite kopiju lične karte podnosioca zahteva, kopiju diplome (ukoliko je imate), kopiju potvrde o registraciji delatnosti (ukoliko je delatnost  registrovana) pošaljete na adresu i u roku navedenom na kraju prijave.

Poslate prijave sa dokumentacijom se ne vraćaju.

POZIV ZAINTERESOVANIM LICIMA KOJA ŽELE DA POKRENU ILI RAZVIJU POSLOVNU DELATNOST DA DOĐU U PONEDELJAK 16. APRILA 2018. GODINE (PONEDELJAK) U SALI SO SVRLJIG SA POČETKOM U 12 ČASOVA.