Raspisani konkursi za direktore JKSP i Direkcije
KONKURS

Raspisani konkursi za direktore JKSP i Direkcije

Broj pregleda:

Na sajtu Opštine osvanula je informacija o raspisanim konkursima za imenovanje direktora Javnog komunalnog-stambenog preduzeća Svrljig i Direkcije za izgradnju Svrljiga.

Zgrada-Direkcije

Uslovi za imenovanje direktora su da učesnik konkursa bude punoletan i poslovno sposoban, te da je državljanin Republike Srbije, da ima visoko obrazovanje na studijama II stepena ( diplomske akademske studije; specijalističke akademske studije; specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u četvorogodišnjem trajanju građevinskog, pravnog, ekonomskog ili saobraćajnog smera, da ima najmanje sedam godina radnog iskustva, da poseduje organizatorske sposobnosti i da nije osuđivan za krivična dela, stoji u konkursu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa, koji je objavljen 8. jula 2013. godine na sajtu Opštine i u Službenom glasniku Republike Srbije.

Inače, funkciju direktora u JKSP u prethodnom periodu obavljao je Igor Davidović, a u Direkciji za izgradnju Svrljiga Srđan Đorđević.

Javni konkurs sprovodi Komisija za izbor i imenovanje, nagrade i javna priznanja koju je obrazovala Skupština opštine Svrljig. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način u cilju ocenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i veština iz oblasti rada javnog preduzeća, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.

>>>Konkurs za imenovanje direktora JKSP Svrljig

>>>Konkurs za imenovanje direktora Direkcije za izgradnju Svrljiga

Prokomentariši

Povezano:

Pročitajte i ovo: