Od 1. aprila do 15. maja vršiće se upis dece za pohađanje pripremnog predškolskog programa u PU ”Poletarac” za radnu 2018/2019. godinu.

Tekst oglasa: