Novi izgled – sportskog igrališta u naselju ‚‚Saraj‚‚ nakon jučerašnjeg presvlačenja asfaltnim slojem. Naime, opština Svrljig u saradnji sa Kancelarijom za mlade, konkurisala je na projektu  namenjenim za renoviranje i obnovu sportskog terena u naselju ‚‚Saraj‚‚. Predviđena sredstva za ovu namenu iznose  278.000 dinara. Opština finansira jedan deo sredstava, dok preostali iznos finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

–   Trenutno radimo na urbanizaciji grada. Danas je to naselje ‚‚Saraj‚‚ sutra će već neko drugo naselje dobiti novo sporstko igralište gde će mladi i sporstki rekreativci provoditi slobodno vreme i naravno baviti se sportom. Pripremili smo projekte na kojima ćemo konkurisati  kod određenih Ministarstava  za izgradnju i renoviranje još nekoliko sportskih igrališta u gradu, rekao je predsednik opštine Svrljig, Milija Miletić nakon obilaska naselja ‚‚Saraj‚‚.