Svrljig je poslednjih meseci doživeo pravu ekspanziju u internet svetu. Danas svoje sajtove imaju mnoga javna preduzeća i ustanove, a svoj je dobio i Centar za socijalni rad.

Na sajtu CSR Svrljig http://csrsvrljig.org.rs/  trenutno možete pronaći najosnovije informacije o centru, osnovnu dokumentaciju i donešene odluke kao i trenutne akcije koje se realizuju na teritoriji opštine Svrljig, dok su na početnoj stranici istaknute ostale korisne informacije.

Centar je osnovan odlukom Skuštine Opštinske SIZ socijalne zaštite Svrljig 29.12.1980. godine, a odlukom Skupštine opštine Svrljig,  27.02.1992. godine određeno je da nastavlja sa radom kao novoosnovana ustanova. CSR Svrljig ima 9 zaposlenih radnika.

U poslednjih nekoliko godina sajtove su dobili i Kulturni centar Svrljig, PU Poletarac, Opština Svrljig kao i Javno komunalno preduzeće Svrljig.