U gradskom parku je potrebno hitno reagovati i urediti drvored koji je oštećen, pretpostavlja se od starosti i od težine snega koji je padao u proteklom periodu. 

Potrebna je hitna intervencija kako bi se oštećena stabla posekla i kako ne bi ugrožavala sigurnost ljudi koji šetaju parkom.