beloinje sveti marko hdr

Draga Braćo i Sestre !

Božijom voljom 2012 godine meštani sela Beloinja pokrenuli su inicijativu za obnovu Crkve Svetog Marka. Složnom akcijom meštana i uz svesrdnu pomoć opštine Svrljig, kroz akciju “na dinar tri dinara“ podignut je hram iz temelja.

Cilj Crkve je da svim ljudima, meštanima i budućim generacijama našeg sela obezbedi pravilan duhovni i verski razvoj, kao i mogućnost obavljanja svih verskih obreda. Ishod ovog velikog poduhvata (izgradnja Crkve) u najvećoj meri zavisi od našeg aktivnog učešća u finansijskoj pomoći a na to nas upućuje i reči: “Ko Crkvi daje Bogu pozajmljuje a Bog nikom dužan ne ostaje”.

Naravno Mi odlučujemo, ali moramo znati da od nas zavisi da li će se Crkva sagraditi i da li će nam deca krenuti putem približavanja Bogu koji predstavlja dobrotu, ljubav, slogu, praštanje… Svesni uloge, značaja i potrebe Crkve u duhovnom i verskom razvoju i nadogradnji svakog čoveka, Donacijama meštana našeg sela i donacijama priložnika do danas na izgradnji Crkve urađeno je mnogo, ali zbog trenutne finansijske poteškoće, radovi su svedeni na minimum.

Meštani Beloinja trenutno rade na objektu u kome je nekada davno bio Sveti krst, ali kao što iznad piše, za to je potrebno još novca.

Pozivamo sve dobrotvore, vernike i sve ljude da se priključe i svojim doprinosom pomognu da zajedno uzdignemo ovu svetinju.

Crkva još uvek nije izgrađena do nivoa upotrebe, i zbog toga ne može sama da finasira dalje izvođenje radova na njoj, a to znači da je još uvek zavisna od naših donacija!

Na ovom sajtu pored prezentacije Crkve i apela za dobrovoljnim donacijama, možete naći i listu donatora u kojoj će se upisati i vaše ime ukoliko budete donator ( i saglasni da vas upušemo), ali i niz korisnih informacija koja su vezana za pravoslavlje, slave, verske običaje.

Ukoliko vam na ovom sajtu vezano za donacije ili vezano za Crkvu ne bude nešto jasno, za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem naše kontakt adrese koja se nalazi na ovom sajtu, na opciji kontakt.

Unapred se zahvaljujemo svim dobrotvorima, priložnicima i svima koji su učestvovali i učestvuju u davanja i prikupljanja novčanog priloga, ili na neki drugi način pomažu izgradnju Crkve.


sv marko kako je bilo
sv marko kako smo pocelisv marko kako je danas