Svrljiške novine

Spomenik u parku još uvek čeka na rekonstrukciju

Spomenik u gradskom parku još uvek čeka na uređenje, iako je to ranijih godina bilo najavljivano, do danas po tom pitanju ništa nije učinjeno.  Spomeniku nedostaju slova, a pored toga potrebno ga je detaljno očistiti, oprskati od korova koji niču… U PARKU URAĐENO MNOGO… Inače, u gradskom parku u proteklom periodu urađeno je mnogo, postavljen … Continue reading Spomenik u parku još uvek čeka na rekonstrukciju