Opasnost! Pazi glavu!

Poklopac metalnog dimnjaka iznad nekadašnje mesare “Nišprodukt“ u Ulici Radetovoj, gotovo da nije spao sa ovog objekta. Vodite računa kada prolazite ovde! Svrljiške novine su još u maju 2014-te... Opširnije »