Pravo na odlaganje plaćanja dugovnog poreza

Obaveštavaju se poreski obveznici koji imaju dugovanja po bilo kom osnovu da imaju pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza uključujući i sporedna poreska davanja: kamate po osnovu dospelog a... Opširnije »